Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
CURSURI DISPONIBILE
CURSURI DE CALIFICARE furnizate de către LOGICS. CENTRU DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Prin participarea la cursurile de calificare, cele 425 de persoane din județele Giurgiu și Prahova își vor lărgi sfera cunostințelor și competențelor, vor avea stimă și respect de sine crescute, vor dobândi încredere în propria persoană și vor fi capabile să își gasească mai ușor un loc de muncă.

PATISER - COD COR 7412.2.1. nivel 2 (120 ore teorie și 240 ore practică)  

Programa conține:
 • exploatarea echipamentelor pentru copt și răcit;
 • exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie;
 • manipularea, conservarea și depozitarea materialelor și produselor alimentare;
 • prepararea produselor de patiserie/cofetărie;
 • realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie / patiserie), etc.
*în jud. Giurgiu, finalizat în 06.08.2019
*în jud. Prahova, în perioada 28.02 – 19.07.2019       

CAMERISTĂ - COD COR 5141.1.1. nivel 2 (120 ore teorie și 240 ore practică)                                                                                                                                                                                 

Programa conține:

 • aplicarea normelor igienico-sanitare;
 • aplicarea NPM și NPSI;
 • comunicarea eficientă cu clienții;
 • planificarea activității proprii;
 • raportarea activității proprii;
 • aranjarea camerei; E
 • efectuarea de servicii de curățenie în camere și zone comune;
 • efectuarea de servicii de curățenie în toalete și băi;
 • oferirea de servicii suplimentare.

în jud. Giurgiu, în perioada 12.04 – 26.06.2019

                                             

 AGENT DE CURĂȚENIE CLĂDIRI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT - COD COR 5149.0.7 nivel 2 (120 ore teorie și 240 ore practică)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Programa conține:

 • comunicarea la locul de muncă;
 • comunicarea cu clienții;
 • lucrul în echipă;
 • aplicarea normelor de PM și PSI;
 • aplicarea normelor igienico-sanitare;
 • utilizarea sculelor și utilajelor de curățenie cu acționare manuală;
 • utilizarea utilajelor de curățenie cu acționare electro – mecanică;
 • utilizarea utilajelor de curățenie cu motoare cu ardere internă;
 • întreținerea echipamentelor de lucru;
 • pregătirea operațiunii de curățare;
 • salubrizarea vagoanelor de cale ferată;
 • salubrizarea mijloacelor de transport rutier;
 • curățarea incintelor;
 • curățarea interioara a aeronavelor.

*în jud. Prahova, în perioada 28.02 – 03.07.2019

*în curs de desfășurare  - în județul Prahova, cu finalizare în 15.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - COD NC/COR 5220.1.1, nivel 2 (120 ore teorie și 240 ore practică)                                                                                                                                                                                                       

Programa conține:

 • calcule economice specifice aprovizionării și distribuției mărfurilor;
 • organizarea activității comerciale;
 • sortare, depozitare și pregătirea mărfurilor pentru distribuție;
 • administrarea ambalajelor și mărfurilor;
 • aprovizionarea cu mărfuri a magazinului, în funcție de ritmul de vânzări zilnice etc.

*în jud. Giurgiu, în perioada 28.03 - 04.07.2019

*în curs de desfășurare - în județul Prahova, început la 20.08.2019

                                   

 AGENT DE SECURITATE - COD COR 5414.0.1. nivel 2 (90 ore teorie și 270 ore practică)                                                                                                                                                                                                                  

Programa conține:

 • completarea documentelor operative;
 • raportarea evenimentelor;
 • comunicarea la locul de muncă;
 • pregătirea continuă;
 • întreținerea echipamentelor, mijloacelor și a aparaturii din dotare;
 • utilizarea echipamentelor, mijloacelor și a aparaturii din dotare;
 • autorizarea accesului în obiectiv;
 • desfășurarea activității în echipă;
 • intervenția pentru eliminarea evenimentelor;
 • menținerea ordinii în obiectiv;
 • primirea / predarea serviciului;
 • supravegherea obiectivului în exterior.

*în jud. Prahova în perioada 27.05 - 05.08.2019

*În curs de desfășurare - în jud. Giurgiu, cu terminare în 12.09.2019.

                                             

BUCĂTAR - COD COR 5122.2.1 nivel 3 (240 ore teorie și 480 ore practică)                                                                                                                                                                                                                            

Programa conține:

 • comunicarea la locul de muncă;
 • desfășurarea muncii în echipă;
 • aprovizionarea cu materii prime și auxiliare a locului de muncă;
 • întocmirea documentelor specifice produselor alimentare;
 • asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă;
 • depozitarea corectă a materiei prime și a produselor finite;
 • prevenirea poluării mediului prin depozitarea greșită a uleiului folosit în bucătărie;
 • cunoștințe cu privire la întocmirea meniurilor;
 • tehnici de preparare și montare a antreurilor calde și reci;
 • tehnici de preparare termică a fripturilor;
 • tehnici de preparare și montare a gustărilor calde și reci;
 • tehnici de preparare a mâncărurilor pe bază de carne;
 • tehnici de preparare a mâncărurilor pe bază de legume, orez, ouă, paste făinoase;
 • tehnici de preparare a mâncărurilor lichide;
 • tehnici de preparare a dulciurilor (deserturilor) și a fondurilor glace;
 • tehnici de preparare a mâncărurilor pe bază de pește și fructe de mare;
 • realizarea aluaturilor de bază, salatelor, sosurilor;
 • tipologia condimentelor;
 • tehnici de așezare a componentelor în farfurie (plating).

*în jud. Giurgiu, în perioda 21.06 – 11.11.2019 

                                     

BRUTAR - COD COR 741201 nivel 2  (120 ore teorie și 240 ore practică)                                                                                                                                                                                                                               

Programa conține:

 • asigurarea calității unui serviciu profesionist;
 • dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței;
 • igiena și securitatea muncii;
 • lucrul în echipă;
 • aprecierea valorii nutritive a alimentelor;
 • pregătirea materiilor prime și auxiliare;
 • tehnici de ambalare;
 • prepararea tipurilor de aluat pentru obținerea produselor de patiserie;
 • prepararea semipreparatelor folosite în patiserie;
 • prepararea aluaturilor pentru produse făinoase;
 • prelucrarea aluaturilor pentru obținerea produselor de patiserie;
 • prelucrarea aluaturilor pentru fabricarea produselor făinoase;
 • coacerea și uscarea produselor de panificație.

*se va programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE - COD COR 5123.2.1 nivel 3  (240 ore teorie și 480 ore practică)                         

Programa conține:

 • comunicarea la locul de muncă și comunicarea cu clienții;
 • etica profesională și asigurarea calității serviciilor;
 • tehnici de dezvoltare profesională și personală;
 • igiena și securitatea muncii;
 • organizarea activității în unitățile de alimentație și turism;
 • managementul fluxului de clienți;
 • tehnici de alcătuire a meniurilor (preparate și prețuri);
 • promovarea produselor și serviciilor specifice;
 • modalități de servire a diferitelor preparate;
 • tehnici de servire a preparatelor pe bază de pește;
 • modalități de servire a băuturilor;
 • asocierea dintre preparate și băuturi.

*se va programa

CURSURI COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI

CURSURI COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ca instrument de învățare și cunoaștere (42h)

Responsabil formare: ASOCIAȚIA FOUR CHANGE

Perioada curs I și Examen: 30.08.2019 - 13.09.2019

Locație: Ploiești

***

Perioada curs II și Examen: 13.09.2019 - 14.10.2019

Locație: Giurgiu

***

Perioada curs III și Examen: 18.10.2019 - 11.11.2019

Locație: Cartojani

***

Perioada curs IV și Examen: 21.10.2019 - 30.10.2019

Locație: Strejnicu

***

Perioada curs V și Examen: 06.11.2019 - 14.11.2019

Locație: Giurgiu

***

Perioada curs VI și Examen: 14.11.2019 - 19.11.2019

Locație: Urlați

***

Perioada curs VII și Examen: 15.11.2019 - 19.12.2019

Locație: Cartojani

***

Perioada curs VIII și Examen: 20.11.2019 - 29.11.2019

Locație: Strejnicu

***

Perioada curs IX și Examen: 28.11.2019 - 6.12.2019

Locație: Ploiești

***

Perioada curs X și Examen: 06.12.2019 - 16.12.2019

Locație: Giurgiu

***

Perioada curs XI și Examen: 15.01.2020 - 23.01.2020

Locație: Giurgiu

***

Perioada curs XII și Examen: 19.01.2020 - 14.02.2020

Locație: Cartojani

***

Perioada curs XIII și Examen: 23.01.2020 - 03.02.2020

Locație: Albești Paleologu

***

Perioada curs XIV și Examen: 01.02.2020 - 21.02.2020

Locație: Ploiești

***

Perioada curs XV: 16.02.2020 – 20.03.2020

Examen – se va programa

Locație: Ulmi

***

Perioada curs XVI: 22.02.2020 - 08.03.2020

Examen – se va programa

Locație: Giurgiu

Cursurile se adreseaza celor care deja au finalizat cursuri de calificare, în cadrul proiectului.

Scopul desfășurării cursurilor este: creșterea abilităților de utilizarea a sistemelor informatice pentru 452 de persoane din grupul țintă, cu domiciliul sau reședința în județele Giurgiu și Prahova.

Astfel, pe termen lung, participanții la curs vor avea abilități crescute de utilizare a sistemelor informatice, vor dobândi abilități de a identifica un loc de munca cu ajutorul computerului, își vor putea pregăti electronic CV-ul și scrisoarea de intenție, vor avea acces la resurse online privind accesarea locurilor de muncă, precum și la baze de date cu portaluri cu locuri de muncă și vor avea șanse sporite la angajare. Mai mult, cele 452 de persoane vor fi capabile să identifice pe internet informații de interes pentru familie, gospodarie sau comunitatea în care trăiesc.