Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
DESPRE NOI

Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti. 

Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change „Din pasiune pentru societatea civilă” nu este doar un slogan, este motto-ul care ne ghidează în fiecare dintre proiectele și acțiunile pe care le demarăm. Credem cu tărie în puterea cetățenilor de a mobiliza și schimba comunitățile în care trăiesc, dar și în capacitatea ONG-urilor de a influența deciziile publice.

Am aderat la valori precum profesionalism, dedicare, transparență, competitivitate, expertiză, experiență, inovație, deschidere, integritate, responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate.

Până în prezent, am lucrat cu peste 10.000 de beneficiari direcți, care au fost implicați în acțiunile noastre, am demarat proiecte în 7 județe din țară și am contribuit la dezvoltarea sustenabilă a zeci de comunități.

Avem o experiență notabilă în domenii precum: cercetare, training, management, comunicare sustenabilă și politici publice, dar și pasiuni precum antreprenoriat, dezvoltare comunitară și implicare civică.

Considerăm, de asemenea, că avem un cuvânt de spus în domeniul social și în îngrijirile la domiciliu acordate persoanelor vârstnice. Începând cu anul 2013 suntem membru fondator al Rețelei SenioriNet – Rețeaua Furnizorilor de Servicii de Îngrijire la Domiciliu din România, iar din noiembrie 2015 suntem acreditați de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în furnizarea serviciilor sociale.”

Pentru mai multe informații despre proiectele și activitățile noastre, vă invităm să accesați site-ul Asociației:  www.4change.ro.