Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
JOBURI DISPONIBILE
Publicat 17 May 2021
SUDOR MIG MAG
S.C. MONTAJ CARPATI S.A.
DETALII JOB