Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
NOUTĂȚI
Medierea și integrarea pe piața muncii
 Articole medierea muncii *** Ghid de medierea muncii *** Material suport realizat în cadrul proiectului “Servicii integrate pent...
AFLĂ MAI MULTE
Acceptă, pentru a fi acceptat - Șanse egale pentru toți
Material realizat în cadrul proiectului “Șanse sporite la angajare prin calificare” implementat de către Fundația Estuar î...
AFLĂ MAI MULTE
Șanse sporite la angajare prin calificare - Brosură
Broșura de față este elaborată în cadrul campaniei de informare și conștientizare „Șanse egale, pentru toți!” care atrage atenția as...
AFLĂ MAI MULTE
Șanse sporite la angajare prin calificare - Pliant
Material informativ privind discriminarea, parte a campaniei ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI din cadrul proiectului. Efectele discriminării asupra celor afect...
AFLĂ MAI MULTE