Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
Acceptă, pentru a fi acceptat - Șanse egale pentru toți


Material realizat în cadrul proiectului “Șanse sporite la angajare prin calificare” implementat de către Fundația Estuar împreună cu Asociația Four Change și Logics. Centru de pregătire profesională, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Filmul este parte a campaniei Șanse egale pentru toți derulată în proiect și cuprinde interviuri cu inițiatorii proiectului, beneficiari și angajatori ai persoanelor din grupuri defavorizate, cu focus pe problematica discriminării si a egalității de șanse și de gen.

Prin intermediul acestuia se dorește creșterea gradului de informare a cetățenilor privind importanța aplicării constante a principiului egalității de șanse și antidiscriminare la nivelul comunităților din care fac parte, contribuind astfel la coeziunea socială. Totodată, ne propunem să ajutăm la dezvoltarea unei culturi a oportunităților egale și să promovăm incluziunea socială prin acțiuni care atrag atenția asupra importanței combaterii discriminării și integrarea în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu riscul marginalizării sociale.