Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
Medierea și integrarea pe piața muncii


 Articole medierea muncii

***

Ghid de medierea muncii

***

Material suport realizat în cadrul proiectului “Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale" derulat de către DGASPC Giurgiu în parteneriat cu Fundația Estuar și Asociația Four Change.

Una dintre componentele proiectului își propune dezvoltarea un program complex de informare si consiliere, formare profesională și medierea muncii pentru o perioadă de 30 de luni, începând cu septembrie 2021 pentru 400 de someri și persoane inactive. Activitățile de informare și consiliere vor răspunde lipsei abilităților și competențelor de bază pentru 400 de persoane șomere și persoane inactive din județele Giurgiu și Prahova, necesare pentru identificarea unui loc de muncă în acord cu nevoile si capacitățile proprii.

 

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” Operator de program – Fondul Român de Dezvoltare Socială.