Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
Șanse sporite la angajare prin calificare - Brosură


Broșura de față este elaborată în cadrul campaniei de informare și conștientizare „Șanse egale, pentru toți!” care atrage atenția asupra unor probleme sensibile, cum ar fi: segregarea persoanelor de etnie romă, discriminarea  persoanelor vulnerabile, dar și egalitatea de șanse și de gen, locul femeii în familie și pe piața forței de muncă. Mai mult, campania vizează și aspecte ce țin de angajabilitate, dreptul la muncă al persoanelor vulnerabile și drepturile salariaților.

Pentru a vizualiza broșura completă, apasă link-ul: Brosura PDF