Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toți.
Titlu proiect “Șanse sporite la angajare prin calificare”. Contract nr. POCU 298/314/121167
Șanse sporite la angajare prin calificare - Pliant


Material informativ privind discriminarea, parte a campaniei ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI din cadrul proiectului. Efectele discriminării asupra celor afectați în mod direct, dar și asupra întregii comunități sunt dintre cele mai grave. Discriminarea și tratamentul diferențiat au consecințe nefaste asupra stării fizice și psihice, producând rupturi la nivel social, ce conduc la izolare și violență. Pentru a vizualiza pliantul complet deschide link-ul: Pliant PDF